Skip to main content

Ny rapport: Kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

Omslag
Published Jun 21, 2023

Lästips: erfarenheterna från pandemin, för ny- och ombyggnad av
kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler.

Nu finns rapporten ”Kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19” publicerad på www.offentligafastigheter.se

Det handlar om erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Målgrupper är primärt tjänstepersoner inom kommunala fastighetsorganisationer och lokalförsörjningsfunktioner. Sekundära målgrupper är arkitekter, konsulter och externa fastighetsägare som projekterar eller förvaltar kommunala- vård och omsorgslokaler.

Här finns rapporten: Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

Belongs to: Buildings Post Corona
Last changed: Jun 21, 2023