Till innehåll på sidan
material

Ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer

Byggnader post corona är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö.

Om projektet