Till innehåll på sidan

Deltagare

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lunds universitet, Umeå universitet och ett flertal projektpartners. Genom denna bredd av expertis och tillgänglig infrastruktur kommer projektet kunna täcka de perspektiv och metoder som behövs för att designa en bra inomhusmiljö.

Chalmers

Vid avdelningen för installationsteknik, Chalmers, bygger forskarlaget upp kunskap om systemlösningar för ventilation, värme, kyla, samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla och sprida kunskap om metoder som bidrar till goda inomhusmiljöer i energi- och resurseffektiva byggnader. Forskningen bygger på en kombination av teoretisk modellering, experiment i kontrollerad laboratoriemiljö och fältstudier.

Webbplats: energy-management.se

Deltagare:

KTH

KTH Live-In Lab är en plattform med flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Genom samverkansprojekt industri, akademi och samhälle förkortar KTH Live-In Lab ledtiderna mellan forskningsresultat till introduktion på marknaden. KTH Live-In Lab sprider kunskap kring teknik, metoder och system som möjliggör framtidens smarta och hållbara byggnader. KTH Live-In Lab accelererar innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn.

Webbplats: www.liveinlab.kth.se

Deltagare:

Lunds universitet

Aerosollaboratoriet vid Lunds universitet är en avancerad infrastruktur för undersökning av luftburna partiklar i olika miljöer. Utöver en bred uppsättning tekniker för att mäta biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper hos föroreningar och smittämnen i luft, har laboratoriet också rum för kontrollerad simulering av ventilation, klimat och exponering. Forskare vid laboratoriet arbetar bland annat i nära samverkan med sjukvården kring hur smitta sprids och kan motverkas.

Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer (Center for Healthy Indoor Environments, CHIE) tillför tvärvetenskaplig expertis som kombinerar tekniska, psykologiska och medicinska aspekter för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. CHIE främjar metoder för helhetssyn med fokus på de boendes behov, hälsa och välbefinnande.

Webbplats: www.chie.lth.se

Deltagare:

Umeå universitet

Energieffektiviseringsgruppen vid Umeå universitet bedriver forskning med inriktning mot slutanvändning av energi och inomhusmiljö i byggnader. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot bättre termisk inomhusmiljö och luftkvalitet med ökad energieffektivitet. Forskargruppen förfogar över laborativ utrustning för fältmätningar, men också ett laboratorium på universitet med klimatkammare och tekniska installationer för experimentella försök.

Deltagare:

Projektpartners

Projektet utförs i nära samarbete med:

 • Akademiska Hus
 • Bengt Dahlgren
 • Boverket
 • Einar Mattsson
 • Energi & Miljötekniska Föreningen
 • Fastighetsägarna
 • Geberit
 • Lokalförvaltningen Göteborg
 • Länsgården Fastigheter
 • Svensk Ventilation
 • Swegon
 • Tovenco

Collaborators

P3Venti (The Program for Pandemic Preparedness through Ventilation) är ett projekt finansierat av det nederländska socialdepartementet. De har delat information och erfarenheter med Buildings Post Corona, samt välkomnat oss in i deras kunskapsnätverk vilket kopplar Buildings Post Corona med relaterade forskningsprogram och projekt, såsom CLAIRE (Clean Air for Everyone). 

P3Venti: P3Venti (p3venti.nl)

CLAIRE: CLAIRE (claireproject.nl)